Musicals

Entre moltes de les construccions realitzades, durant la seva trajectòria professional, destaquen les dels espectacles musicals.