Construcció /Construcción

Des del 1995 es el Cap del taller de construcció del Teatre - Auditori de Sant Cugat.

Per les seves mans han passat mes de 200 projectes escenogràfics relacionats amb tots els àmbits del mon del espectacle.

A les seves mans rau la responsabilitat de la confecció del pressupost, la creació dels plànols constructius, la resolució dels reptes tècnics, la gestió del equip de treball i la cura de la entrega del treball acabat.

Desde 1995 es el Jefe del taller de construcción del Teatro - Auditorio de Sant Cugat.

Por sus manos han pasado más de 200 proyectos escenográficos relacionados con todos los ámbitos del mundo del espectáculo.

En sus manos está la responsabilidad de la confección del presupuesto, la creación de los planos constructivos, la resolución de los retos técnicos, la gestión del equipo de trabajo y el cuidado de la entrega del trabajo terminado.